Inloggen

Basisschool De Maaskopkes

preview
Marloes Reinards-Vreuls

Basisschool de Maasköpkes heeft het keurmerk "Meldcode kidnermishandeling en huiselijk geweld" mogen ontvangen.

 

Waarom dit keurmerk?

Het is een wettelijke verplichting om de meldcode binnen de organisatie te borgen. Door te werken met een goed protocol en (tenminste) een aandachtsfunctionaris die bijgeschoold blijft door middel van een lidmaatschap bij de LVAK, voldoet de organisatie aan deze verplichting. Via het keurmerk kunnen andere samenwerkingspartners zien dat uw organisatie de meldcode op de juiste wijze heeft geïmplementeerd, en deze op een goede manier is geborgd.

 

Bij basisschool de Maasköpkes is bovenstaande het geval, vandaar dat we het keurmerk mochten ontvangen!

 

Inline image